วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โทร 037-326470 E-mail :nicdove@hotmail.com  

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก งานประกันคุณภาพการศึกษา
 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
o ข้อมูลสถานศึกษา
o
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
o การจัดการเรียนการสอน
o โครงการฝึกอบรม
o รายงานการประเมินตนเอง
 
 แผนกวิชา
 

o เครื่องกล
o เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
o
โลหะการ
o ไฟฟ้ากำลัง
o
อิเล็กทรอนิกส์
o การบัญชี
o คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
o
คหกรรมศาสตร์
oเกษตรศาสตร์
o
สามัญสัมพันธ์

 
 ข่าว/ประกาศ
  o ข่าวด่วน กจ.
o รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น
o
สอบราคา/ประกวดราคา
o กระดานข่าว
 
 สถานีโทรทัศน์
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.


สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี

 
 E-mail
  o Hotmail.com
o Thai.com
o Thaimail.com
o Yahoo.com
o Chaiyo.com
o se-ed.net
o tttmaxnet.com
 
 เพจเจอร์/SMS
 
o 152
o 1188
o PPA
o TTTonline

 จัดซื้อจัดจ้าง อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ระบบทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

คลิกดูภาพกิจกรรม
เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ
คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการขับขี่ปลอดภัย ร่วมใส่หมวกนิรภัยฯ

นำเยาวชนรุ่นใหม่สู่เทคโนโลยีทันสมัย

กีฬาภายในปี 2550
กิจกรรมของสถานศึกษา
 

*** ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ [10 ส.ค. 2550]
***
โครงการนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่เทคโนโลยีทันสมัย[8 ส..ค. 2550]

*** รณรงค์ป้องกันเอดส์ [8 ส.ค. 2550]
*** กีฬาภายในปีการศึกษา 2550 [1 ส.ค. 2550]

การศึกษา
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สภาสถาบันราชภัฎ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 
ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอน
 

*** วิจัยในชั้นเรียน
*** วิจัยพัฒนาอาชีวศึกษาอื่น ๆ
*** สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มปริมาณนักเรียน – นักศึกษา

รายงานข้อมูลของสถานศึกษา
 

รายงานผลการรับนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2549
รายงานผลิตผลสถานศึกษา(สผ.5)ประจำปี2547

 
ค้นหาข้อมูล
 
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
เข้าสู่เว็บงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
 หน่วยงานในสถานศึกษา
o แผนภูมิบริหาร
o ฝ่ายวิชาการ
o
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
o ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
o ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ
 
  สถาบันการอาชีวศึกษา
  ภาคตะวันออก 1
o วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
o วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
o วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
o วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
o วิทยาลัยเทคนิคบูรพาจีนบุรี
o วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
o วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
o วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
o วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
o วิทยาลัยเเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 
 หน่วยงานในจังหวัด
o สำนักงานจังหวัด
o สำนักงาน ททท.เขต 8
o สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
o สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
o มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์นครนายก
o ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
o สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครนายก
o สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 
 หนังสือพิมพ์
o ไทยรัฐ
o เดลินิวส์
o ข่าวสด
o กรุงเทพธุรกิจ
o ผู้จัดการ
o อสมท
o ฐานเศรษฐกิจ
o เดอะเนชั่น
o Bussiness Day

o ประชาชาติฯ
o สยามธุรกิจ
o เครือมติชน
o สำนักข่าวไทย
o บางกอกโพสต์
o ฐานเศรษฐกิจ 
o ไทยโพสต์
o INN

 ข่าวต่างประเทศ
o ABCNEWS
o Bloomberg
o Bridge
o AP
o CNN

o USATODAY
o Reuters
o NYTIMES
o WorldNews
o FT

 

 

ขอขอบคุณ nayokcity.com
ที่สนับสนุนพื้นที่

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
มีผู้เข้าชม

View My Stats พัฒนาโดย  งานศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โทร 037-326470 E-mail :nicdove@hotmail.com
Copyright  2000 - 200Sunday, April 13, 2008 1:20 PM->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->

อุณหภูมิขณะนี้